De kleur van je leven
Wat is de kleur van je leven in kleurrijk Nederland en hoort daarbij het zorg hebben voor elkaar?

Tijdens de voorbereiding van een studiemiddag spreken we, zo kleurrijk als we zijn, over de kleur die bij je leven hoort. De kleur waar je jezelf in herkent of graag in zou willen herkennen. Want we leven vanuit een regenboog van religies en geloofsovertuigingen in Nederland. Belangrijk vinden wij daarbij: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en zorg voor elkaar. Want we leven samen, dus ook in sociaal opzicht. Bij de twee vrijheden van meningsuiting en godsdienst hoort daarom ook zorg voor elkaar. Dit vraagt om keuzen en die kleuren je leven in. De vraag is: Ligt die kleur van je leven vast of is dit in beweging?

Daarom vertel ik een oud wijsheidsverhaal, waarvan de herkomst mij onbekend is.
Een wijze maakt met zeven leerlingen een ochtendwandeling. De dauw ligt nog over het land.
Na enige tijd breekt de zon door. De dauwdruppels schitteren dat een lieve lust is.
Bij een grote dauwdruppel staan de wijze en de leerlingen stil.
De wijze schaart de leerlingen rondom de druppel zodat de zon erop blijft schijnen en vraagt:
'Welke kleur heeft de druppel?'
'rood', zegt de 1e - 'oranje', zegt de 2e
'geel', zegt de 3e , - 'groen' ,zegt de 4e ,
'blauw' zegt de 5e , - 'paars', zegt de 6e .
En de 7e zegt 'violet'.

De leerlingen zijn verbaasd over de verschillen.
Omdat ze er allemaal zeker van zijn dat ze het goed zien, krijgen ze ruzie. Dan laat de wijze hen enkele keren van plaats verwisselen.
En heel langzaam dringt het tot de leerlingen door dat zij, ondanks de verschillen van hun waarnemingen, toch allemaal de waarheid hebben gesproken.
De wijze zegt: 'Hoe je de waarheid ziet, hangt af van de plaats die je in het leven inneemt.
Als je plaats verandert door levenservaring en door nieuwe situaties, verandert de kleur van je waarheid. Net zoals jullie zo-even steeds een ander deel van het licht hebben gezien en dat voor de volle waarheid aanzagen.
Laat jullie medepelgrims in volle vrijheid hun eigen levensweg bewandelen. Laat ze hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. Jullie hebben alle waarheden nodig, want tezamen vormen zij het werkelijke licht, de volle waarheid. Totdat jezelf één van de groten bent geworden en de zeven kleuren in één kunt waarnemen, zul je iedere 'ontdekking' of bij iedere 'hergeboorte' een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien.
Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts het dulden van een andere mening, maar wees blij dat er andere opvattingen en meningen zijn.
Zolang jezelf nog niet het volle licht kunt zien, heb je medemensen nodig om de volle waarheid te leren kennen.

In het verhaal worden de 7 kleuren van de regenboog genoemd. Tijdens een Evangelisatiedienst heeft een schilder de 7 kleuren van de regenboog op een ronde schijf geschilderd. Als de schijf hard draait, vallen de regenboogkleuren ineen tot wit. Ze vallen weer uit elkaar als schijf langzamer draait. Het echte wit bevat alle 7 kleuren. Daarom is het verrijkend om vanuit de kleur van je eigen leven, open te staan voor andere kleuren. Kleuren van levensovertuiging, van geloof in de moskee en synagoge, bij meditatie en gebed, bij het hindoeïsme en christendom. Ervaar het samenspel ervan met de kleur van uw eigen leven en ervaar de rijkdom.

Terwijl we smikkelen van de taart en koekjes, bedenk ik dat veel oudere Turkse Moslims in Nederland eerst nooit hun verjaardag vierden. Maar ook dat verandert. Ik merk in hier in Turkije en ook Nederland hoe het moderne (verjaardag vieren) en traditionele (bidden en Koranlezen) vloeiend in elkaar overlopen. Als de schoteltjes leeg zijn gaan we dansen. Gewoon gezellig en vrolijk dansen. Zij met soepel bewegende heupen, taille en schouders, ik eerst wat stijf in mijn lijf. De hodja bedank ik voor haar gebeden waarin ik me zo helemaal opgenomen voelde en de moeder en oma voor een onvergetelijke middag.

(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)