GELUK = NIET VOOR EIGENBELANG
Ook in het Boeddhisme wordt uitgelegd hoe we op een vreedzame manier samen kunnen leven
zo verschillend als we zijn door geloof en cultuur.

Lama Gawang Rinpoche heeft in Friesland de stupa in Hantum opgericht en hij is daar na een lang leven overleden. Tijdens zijn leven heeft de Lama een brief geschreven waarin hij uitlegt wat de vrucht is van levensgeluk. Omdat de brief uitnodigt tot een mooie en hoopvolle manier van leven geef ik deze brief graag aan u door.

De lama schrijft:
'Alle levende wezens tussen hemel en aarde zijn in hun hart graag gelukkig en hebben afkeer van pijn en lijden.
Daarin zijn we allemaal gelijk. Geluk is de vrucht van positieve verdienstelijke handelingen.
Niet weten hoe je juist kunt handelen komt voort uit onwetendheid.
Lijden is de eigenlijk de vrucht van negatief handelen.
Niet weten hoe je dat na kunt laten komt ook voort uit onwetendheid.
Religie zet uiteen wat positief en negatief handelen is.
Een spiritueel, religieus mens geeft het voorbeeld hoe je onbaatzuchtig het welzijn en geluk van medemensen kunt bevorderen.
De kracht van religie kan daarbij steunen en helpen.
De Boeddha heeft de volgende wijsheid aan de wereld gegeven:
Niets alleen maar doen, maar dat wat goed doet cultiveren.
Daardoor een volledig vredige geest ontwikkelen.
Waarom heeft de Boeddha dit gezegd?
Waarom wijzen religies en hun profeten hier op?
Omdat geluk voorkomt uit positief handelen en lijden wordt verminderd door niets slechts te doen.
De kracht van innerlijke vrede is een verwonderlijke kracht. Daarom niets alleen voor eigenbelang doen, maar altijd uitgaan van het welzijn van anderen.
Eigenbelang mondt uit in machtspolitiek,maakt religie zwart en leidt tot negatief handelen ten koste van medemensen.
Het welzijn van medemensen bevorderen is verlichte energie en kracht.
Dat is wat we nodig hebben. Want dat schenkt nu en ook uiteindelijk die wonderlijke beleving van geluk en van innerlijke vrede. Het verlicht ons eigen leven en dat van medemensen.


Dit doet denken aan de geloofsbeleving van Mieke van den Berg. Zij leeft al vele jaren met de ziekte MS die haar mogelijkheden beschadigt. Zij heeft ontdekt:

Mensen die hopen zien verder
mensen die liefhebben zien dieper
mensen die geloven zien alles in een ander licht.

(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)