HEILIG VUUR EN BRANDGEVAAR.

Mei, de maand van herdenking, bevrijding en heilig vuur.
Premier Kok gebruikte eens de woorden: 'Tot vrijheid zijn wij bevrijd, vrijheid vraagt onderhoud'. Woorden die zijn ontleend aan oude joodse geloofswoorden 'Tot vrijheid zijn wij geroepen, tot vrijheid zijn wij bevrijd, in Naam van de Eeuwige'.
Het onderhoud van vrijheid vraagt om een historisch bewustzijn van mensen en om een realistisch geloofsverlangen. Zoals op een joodse gedenkwand staat: 'Wie de geschiedenis vergeet, zal gedwongen worden haar te herhalen'. Wie vergeet, kan vandaag de signalen van een kwalijke herhaling niet tijdig herkennen.
In deze maand herdenken we de vele mensenlevens die door gruwelijke etnisch misdaden voortijdig zijn afgebroken door massale mensenmishandeling en meer dan gruwelijke mensenvernietiging.
Dit heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog met Duitsland en in het voormalig Nederlands Indië kunnen gebeuren.
Mensen zijn tot veel in staat …
Met het herdenken doen we recht aan hun levens.
Ook doen we dat door de kostbare betekenis van bevrijding en vrijheid te beseffen en te vieren.

Daarna vieren de Christenen twee feesten; de Hemelvaart van Christus en in juni het Pinksterfeest.
Het Pinksterfeest herdenkt dat de apostelen van Jezus door een plotselinge bezieling van Liefde (de Heilige Geest), vuur hebben zien brandend boven hun hoofden. Door deze Bezielde Brandende Liefde konden zij alle talen van alle mensen spreken en verstaan in de grootste multiculturele stad van die tijd: Jeruzalem.
Dat is wat wij mensen van de 21e eeuw nu nodig hebben. Mensen die de vrijheid voor alle door God geschapen= alle mensen een warm hart toedragen. Daarvoor hebben we nodig die Brandende Liefde en Bezieling om -voor God - met de ander te willen spreken. Om met de ander te willen samenleven in de grote multiculturele stad die Nederland heet.
Het Pinksterfeest vertelt: God heeft liefde en de gave voor begrip onder u geplaatst.
Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt over de betekenis van de verscheidenheid van talen, (huids)kleuren en godsdiensten.

Welke tekenen zijn dit voor hen die willen begrijpen en als één volk willen samen leven. Hoe kijken we naar elkaar? Zijn we bang ons aan elkaar te branden?
Of herkennen we ons gezamenlijke verlangen naar vrijheid en vrede?
Zijn we bang voor brandgevaar of brand het heilig (=helend) vuur in ons.
Vrijheid vraagt onderhoud én geloof in vrijheid.
Samen kunnen we alert zijn op brandgevaarlijke reacties.
Samen kunnen we geloven dat het heilig vuur veel mensen kan inspireren
tot het geloof in vrijheid en vrede voor mensen op aarde.

Corry Nicolay is predikant en mede oprichtster van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân.