MOEDER en DOCHTER BILGUN

Moslims Christenen.

Moeder en dochter Bilgun

Moeder en Bilgun zijn respectievelijk 41 en 23 jaar.Binnen de familie is moeder ook echtgenote en oma. Bilgun ziet zichzelf als oudste zuster van 2 broers en moeder van een kind. Ze wonen nu 21 jaar in Nederland.

Moeder komt uit een dorpje met ongeveer 60 inwoners, dat zo'n 100 kilometer van Ankara ligt. Ze is in Turkije niet naar school geweest en kan dus niet lezen. Ze verstaat goed Nederlands en praat het zeer redelijk. Schaamte om zinnen fout te formuleren, maakt dat ze gemakkelijk haar dochter het woord wil geven. Ze werkt 30 uur per week als schoonmaakster bij de overheid.
Bilgun heeft in Nederland het basisonderwijs gevolgd en vervolgens het LHNO en KMBO. Op dit moment werkt ze 32 uur als administratief medewerkster en volgt ze het begin van de Hogere Politie Opleiding. Het beroep van haar vader was in Turkije en Nederland lasser. Hij is afgekeurd en zorgt nu voor het kleinkind. De man van Bilgun studeerde in Turkije, is nu in Nederland en werkt hier als machinebediener.

Van harte Moslim.
Moeder heeft tijdens de opvoeding geleerd over de Islam. Ze vindt dat je wel de theorie van de islam moet kennen. Er mag echter geen dwang zijn, je moet zelf weten wat je doet want het geloof moet echt uit jezelf komen. Door het leven in Nederland is moeder anders over het geloof gaan denken. Ze is als vrouw zelfstandiger geworden, draagt niet meer een hoofddoek en voelt zich vrijer. In Turkije praatte ze niet mee en had geen eigen mening. Dat ze haast overal anders over is gaan denken, vindt ze soms wel lastig. Ze heeft zowel Turkse als Nederlandse ideeŽn. Daardoor gaat moeder toch weer snel aan iets twijfelen.
Moeder en dochter vinden beiden dat ze zich door het wonen in Nederland vrijer zijn gaan gedragen. Moeder twijfelt of dit goed is, ze maakt zich daar zorgen over. Toch merkt ze hoe graag ze een eigen mening heeft, net als haar dochter. Bilgun vindt het echt leuk, te gek, en maakt zich er geen zorgen over. Ze vindt dat het met haar moeder de goede kant opgaat nu ze steeds vaker een eigen mening heeft en daar ook over praat.

Een ander merkt niet aan hen, dat ze gelovig zijn. Want, zeggen ze, ons uiterlijk en gedrag vallen niet op. Moeder vindt zichzelf een moslim omdat ze nadenkt over een eerlijke manier van leven voor haarzelf en voor haar dochter. Bilgun noemt zichzelf wel gelovig, maar geen traditionele moslim. De kern van het moslim zijn is voor moeder, dat een ander door jou of je kinderen geen slechte gedachten over de familie krijgt. Een goede vrouw is eerlijk en doet geen slechte dingen.
Bilgun vindt zichzelf een goede vrouw als ze goed met haar man kan opschieten en niet steeds ruzie maakt. Je moet eerlijk zijn en je kinderen goed opvoeden. Dat hoort bij het moslim-zijn.

Echte vriendinnen.
Moeder en dochter spreken met elkaar Turks, Nederlands en ook vaak een mengelmoes hiervan met Friese woorden. Ze vinden dat ze elkaar altijd goed begrijpen.
Ze zijn echte vriendinnen. Een goede relatie betekent voor hen dat ze niet alleen de goede, maar ook de slechte dingen tegen elkaar kunnen zeggen.
Moeder vindt dat Bilgun in alles anders is dan zijzelf. Haar dochter uit heel gewoon haar eigen mening. Moeder denkt bij iets altijd eerst aan de familie en aan wat een ander ervan vindt. Haar dochter denkt eerst aan zichzelf en dat is volgens moeder Nederlands. Bilgun vindt dat dit vooral komt doordat ze de Turkse cultuur niet goed kent.
Moeder en dochter zijn wel bezorgd over elkaar.
Moeder twijfelt eraan, of al dat andere wel echt goed is voor haar dochter als mens. Toch steunt ze haar dochter, want ze wonen nu eenmaal hier in Nederland.
Bilgun maakt zich zorgen over het vele werken van haar moeder. Haar moeder is soms zo doodop dat ze niet op kan staan. Dat maakt haar als dochter kwaad.

Moeder en dochter voelen zich niet vrij om keuzen te maken. Ze denken er eerst aan hoe het hoort. Bilgun vindt dat niet echt Nederlands, dus is ze toch nog Turks, of islamitisch ...?
Voor de toekomst van haar dochter vindt moeder het belangrijk dat ze goed leeft met haar man en kinderen. Ook moet ze haar opleiding halen en een goede baan vinden, want dat wil Bilgun zo graag. Bilgun vindt het belangrijk dat haar moeder de dingen krijgt, die zij wenst, ook al denkt de dochter er zelf anders over. Haar moeder heeft dat verdiend na zoveel jaren hard werken en door steeds naast haar te staan.
Ze steunen elkaar bij alles. Bilgun helpt vaak met administratieve zaken en moeder helpt dochter door haar te steunen. Ze zijn blij met elkaar, ze voelen zich echte vriendinnen.

Corry Nicolay is door het contact met Moslims theologie gaan studeren en is nu predikant interreligieuze communicatie. Zie haar boekje ĎEierdans van Tijgerinnení, uitg Meinema