Lichtfeest Divali.

De Hindoes hanteren de maanstanden, waardoor hun feesten elk jaar verschuiven. Dit jaar vieren de Hindoes op 9 november het Lichtfeest Divali.
Divali is een vrolijk feest, het feest van de duizend lichtjes en is gewijd aan Mahâ Laksmi, de godin van geluk en licht, wijsheid en voorspoed. De lichtjes symboliseren de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis. Thuis en in tempels worden diensten gehouden ter ere van Mahâ Laksmi. In Nederland wordt Divali volop gevierd.

De woonkamer thuis bij Pandita (priesteres) Bea Ramai wordt ook wel als tempoel gebruikt, omdat er in Friesland geen Hindoestaanse tempel is.
Tijdens Divali is Bea haar kamer gevuld met lichtjes. Overal staan dia’s (kleine aarden schaaltjes), gevuld met roomboter waarin een lontje brandt.

Bea aanbidt en bezingt de godin Laksmi. Zij is de godin van het Licht en staat symbool voor het Absolute. De vertegenwoordigster voor Laksmi is de vrouw in een gezin, want de vrouw staat symbool voor schoonheid en reinheid. De lichtjes symboliseren een brede kring van verbondenheid tussen vrouwen en het licht is een deel van elke vrouw.

Elk jaar in oktober of november maken de vrouwen het huis schoon en geurig. Alles maken zij gereed voor bezinning en voor rituele handelingen. De vrouwen en mannen reinigen zichzelf door onthouding van vlees, vis en alcohol.

De betekenis van het Licht wordt gevierd, vanuit haar kostbare viervoudige betekenis:

  1. Het licht betekent zuiverheid, warmte, het verdrijven van duisternis. Echt licht = licht wensen voor de hele wereld. Daarom heeft de Godin Laksmi lichten in haar vele handen voor alle mensen, planten, dieren. Het gaat om het besef van menselijk leven: om vrede in de wereld en dat is een taak voor ieder mens. Vrede geven aan iedereen, aan de schepping, aan mensen, dieren en planten, aan de wereld.
  2. Ieder mens heeft lichtgaven en het gaat er om dat de mensen de lichtkwaliteiten in hun leven proberen waar te maken.
  3. Laksmi geeft licht en warmte zonder onderscheid des persoon en zonder er iets voor terug te vragen, ze geeft belangeloos. Mensen die haar licht uitstralen, geven warmte aan iedereen zonder te letten op religie, uiterlijkheden, sociale klasse of status.
  4. Deze warmte wordt door iedereen als weldadig ervaren.
    Het licht is een levensgeschenk en is levensrijkdom.
    Vanuit deze betekenis wenst de pandita ieder mens dit licht en deze warmte toe in haar en zijn leven.

Corry Nicolay is predikant interreligieuze communicatie.