Een bijzondere Kerkdienst met dominee en imam.

In veel kerken zijn we al geweest, de imam en ik als dominee. Samen verzorgen we dan een dialoog-kerkdienst. Het valt op dat volwassenen en ook jongeren dit graag een keer meemaken.

Waarom deze Dialoog-kerkdienst?
Lang was het Christelijke geloof toongevend voor onze samenleving. Dat is veranderd. Naast kerken zien we nu ook moskeeën in Friesland. Bovendien lezen en zien we veel over de Islam. Hierdoor staan mensen die leven vanuit het Christelijke geloof ineens voor nieuwe vragen. De neiging kan bestaan om wat huiverig te kijken naar alle moslims. Want gevoelens van ongerustheid en angst kunnen hand in hand lopen met het beeld wat mensen van elkaar als gelovige hebben. Bovendien hebben we ook tijd nodig om aan elkaar te wennen en elkaar te accepteren. Hoe gaan we om met die veranderingen? Hoe gaan we om met de gevoelens die dit oproept? Het kost tijd om positieve mogelijkheden te herkennen om er samen werk van te kunnen maken.

Daarom hebben dominee Corry Nicolay en imam Mustafa Önlü samen een kerkdienst uitgewerkt waarin belangrijke geloofs- en relatievragen aan bod laten komen. De kerkdienst gaat over:

‘Omgaan met Christelijke en Islamitische bagage’

In dezen kerkdienst gaat de dominee voor en is de imam gastvoorganger.
De dominee en imam lezen ieder uit hun Heilige Boek: de Bijbel en Koran en leggen uit hoe zij vanuit hun geloof over elkaar denken. Zij stellen elkaar hierover vragen, zoals: ‘Wat is belangrijk in jou geloof? Begrijp je dat mensen op hun hoede zijn, bang zijn voor jou geloof? Komen Christenen in de Koran voor en Moslims in de Bijbel? Wil je mij bekeren? Hoe vertelt de Bijbel over Maria en Jezus en de Koran over Maria, Jezus en Mohammed? Wat is in jou geloof belangrijk om op een goede manier samen te leven?’
De preek is een dialoog. Verder volgen we de gewone opbouw van een kerkdienst met zang, gebeden en de zegen.
Wilt u dit ook eens samen met uw gemeente beleven? Nodig ons uit en geef mensen de kans om aanwezig te zijn bij deze kerkdienst van geloof en dialoog.

Vrede en Salaam gewenst van ds. Corry Nicolay en imam Mustafa Önlü.