Oktober 2009 - Kleurrijk samenleven
Een verhoord gebed …

Alle jongeren begrepen dit verhaal en moesten erom grinniken.
Zo verschillend als ze zijn als moslim, jood, hindoe, christen, … ze herkenden de clou.

Tijdens een gastles op een opleiding zie ik al die verschillende gelaatstrekken van de leerlingen. Bij navraag waren ze kleurrijk in hun geloof en cultuur. Moslim, niet christelijk kerks maar wel gelovig, hindoe, boeddhist, algemeen gelovig, en ga zo maar door, een kleurrijk palet vouwt zich open. En dan worden er vragen gesteld over het bidden. Hoe je dat doet, maar ook wat je ervan verwacht. Om in de veelheid van reacties een gezamenlijk nadenkpunt te brengen, vertel ik een verhaal.

Een man krijgt elke week privé-les van een lerares. Meestal is hij een goede leerling, maar vandaag kan hij zijn aandacht niet bij de les houden.
Plotseling vraagt hij: Wat vindt u, mag ik God vragen of Hij mij wil helpen mijn pen terug te vinden die ik verloren heb? De pen betekent veel voor mij en ik moet er steeds aan denken. ‘Natuurlijk’, antwoord de lerares. De man sluit zijn ogen en bidt heel eerbiedig en vurig voor de pen die hij zo graag terug wil hebben.
De volgende week durft de lerares er eigenlijk niet naar de vragen, want ze is bang dat de man zijn geloof in God zal verliezen. Toch kan ze het niet laten en vraagt hem of hij de pen terug heeft gevonden.
De man antwoordt: ‘Nee, ik heb de pen niet meer teruggevonden, maar God heeft gemaakt dat ik die pen niet meer nodig heb!’
Clou: Soms beantwoordt God ook ons gebed op deze manier.
     Hij verandert niet altijd de omstandigheid,
     maar verandert ons in die omstandigheden.

Een greep uit de reacties die door de lucht rollen:
     Terecht, God is geen Sinterklaas.
     Wij vragen Allah nooit om iets, want Allah weet wat wij nodig hebben.
     Als je jezelf losweekt van het echte, brengt Adonai je daar weer bij terug.
     Ik geloof niet op die manier, maar wij leren in het Boeddhisme dat hechting aan materie altijd ondergeschikt is aan de grotere omstandigheid.
     Hij ontdekte zeker dat hij nog meer pennen heeft.

Na afloop van de les beloof ik het verhaal te mailen naar de leerlingen die mij hun mailadres mailen. En zo rolt het verhaal royaal door de lucht …

Kleurrijke groet van
Corry Nicolay, PKN predikant interreligieuze communicatie.