Januari 2010 – Iedereen heeft het.
De voorchristelijke uitleg van vruchtbaarheid wordt ook herkend door joden en hindoes.
Deze betekenis is voor iedereen gelijk, vrouwen en mannen,n iedereen heeft het.

In het scheppingsverhaal van de Thora en Bijbel staat dat alle mensen van God 3 cadeaus krijgen: de zegen, vruchtbaarheid en beheer. En bij die cadeaus staat in de bijbel: ‘En zie, het was goed, zeer goed’. Steeds weer reageren mensen verrast, als ik de oorspronkelijke betekenis van vruchtbaarheid uitleg. Niet de betekenis die het later in de kerkelijke catechismus heeft gekregen, wel de betekenis die voor alle vrouwen en mannen, al Gods kinderen op aarde, gelijk is.

In Genesis 1: 26 – 31 krijgen de mensen van God 3 cadeaus:
Cadeau 1: Gods zegen: die krijgen we eerst, daar vanuit mogen en kunnen we als mensen leven.
Cadeau 2: Vruchtbaarheid: heel lang is dit uitgelegd of zou vruchtbaarheid alleen te maken hebben met het krijgen van kinderen. Onder deze uitleg hebben best veel mensen geleden, vooral vrouwen die niet zwanger werden en dat wel graag wilden. Als mensen er onder lijden, dan klopt die uitleg niet, want deze 3 basisgeschenken van God gelden voor iedereen. God maakt daarbij geen onderscheid. En het gaat om iets wat alleen voor mensen geldt. Het leven voortplanten is een geweldig wonder en heel bijzonder, maar dieren en planten kunnen dit ook.
Alleen de mensen krijgen het cadeau van vruchtbaarheid. Van oorspong betekent het dat ieder mens het leven van een ander mens tot bloei kan laten komen. Iedereen heeft die gave van God gekregen en allemaal kunnen we het. We kunnen elkaar tot bloei laten komen, zoals we door onze Schepper zijn geschapen. En als je als mens tot bloei kan komen, kun je daarin vrucht dragen. Dus aanstekelijk zijn zodat andere mensen daar ook naar gaan verlangen en dat ook gaan doen. De bijbel zegt dat je dan leeft als een beelddrager van God. ‘Vul daar de aarde mee’, staat in de Bijbel en merk hoe goed dat is voor ieder mens, zeer goed zelfs. Iedereen heeft de gave van vruchtbaarheid en iedereen kan dit.
Cadeau 3: Goed beheer: zo om gaan met elkaar en met de schepping dat het tot zegen is. Ook de gave om dat te kunnen hebben we allemaal. Dus zorgvuldig en verantwoord omgaan met elkaar en met de schepping. Het leven niet egoïstisch alleen voor jezelf gebruiken en ten koste van anderen.
Wel leven als een gezegend mens die ook zelf voor anderen en voor de schepping tot zegen is. 3 cadeaus: alleen een mens kan bewust kiezen of zij en hij deze cadeaus aanneemt.
Alleen de mens kan bewust kiezen hoe ze de cadeaus gaan gebruiken.
Omdat de mensen eerst de zegen krijgen, zijn de cadeaus bedoelt om tot zegen te zijn, voor de ander en voor onszelf.

Ik geloof daarin. Geloven u en jij dat ook?
Ik geloof dat we dit als mensen kunnen. Geloven u en jij dat ook?
Ik geloof dat Gods Heilige Geest ons hierbij helpt. Geloven u en jij dat ook?
Het allermooiste is dat dit geen droom is, maar dat we het allemaal kunnen.
Want iedereen heeft het, de 3 scheppingscadeaus van God.

Voor Christenen gaat het verhaal van de 3 cadeaus nog door.
Want we mogen namelijk in ons leven op aarde onbeperkt eten van Boom des Levens.
Jezus zegt: ‘Ik ben de Boom des Levens’, eet Genadebrood, elke dag van je leven.
En deel mijn Genadebrood uit aan iedereen. Leef als een genadig mens, wees elkaar tot zegen.
Iedereen kan dat …

Ds. Corry Nicolay is PKN gemeentepredikant en werkt ruim 25 jaar ook interreligieus.