Juni 2010 :Kleurrijke trouw en zegen.

Met enige regelmaat zegen ik het huwelijk van een interreligieus stel in. Liever spreek ik van een kleurrijk stel. Als zo’n stel me belt met trouwplannen, maken we een afspraak. Vaak hebben ze al veel nagedacht, want een kleurrijk stel komt niet zomaar naar mij toe. Ik vraag wel wat van ze, want ze willen hun liefde graag voor Gods Aangezicht brengen en vanuit hun belofte aan elkaar, Gods Zegen vragen over hun gezamenlijke levensweg. Ik ga deze zoektocht met ze aan, ik hoor ze uit, ik wil weten wat belangrijk voor hen is. Bij mij kan veel, maar ik moet er wel achter kunnen staan. En ik wil ook niet dat mijn rol beperkt blijft tot een ceremoniële rol. Ik wil ze vanuit ieder hun geloofsbeleving of levensovertuiging iets meegeven.

Vaak hebben de stellen al over een tekst nagedacht. Ik vind de teksten over vruchtbaarheid heel mooi, want het gaat er in een relatie om of je elkaar tot bloei kunt laten komen. Soms is er een imam, rabbi of boeddhist bij, soms doe ik het alleen. Wat in ieder geval in een Trouwviering aanwezig moet zijn, is een belofte. Ik vraag hen: wat willen jullie elkaar, de mensen met wie je samenleeft (vrienden, familie) en God beloven? Daar komen vaak ontroerende dingen uit. Er wordt ook altijd gelezen uit de eigen religieuze of levensbeschouwelijke geschriften, bijvoorbeeld de Koran, de Tenach, de Veda en de Bijbel. Meestal wordt dat door een familielid gedaan. Ook de ring is aanwezig, want de ononderbroken cirkel is een krachtig symbool dat in meerdere geloven en culturen dezelfde betekenis heeft. Aan het einde van de Trouwviering gebruik ik meestal de Aäronitische zegen. Deze zegen kennen zowel de christenen, de joden als de moslims.

De zegen spreek ik dan als volgt uit:
De Eeuwige zegent u en beschermt u
De Eeuwige laat het licht van Zijn aangezicht
over u schijnen en schenkt u genade
De Eeuwige spreidt het licht van Haar aangezicht
over u uit en schenkt u vrede.

Aäronitische zegen (naar Numeri 6: 24-26 door ds. Corry Nicolay)

Als een jong stel gaat trouwen, vraag ik bij de voorbereiding altijd om aandacht aan hun ouders te geven. Ouders van stellen die een interreligieus huwelijk aangaan maken zich vaak zorgen. Zal hun kind niet stuklopen op de verschillen? Ik zeg tegen jongeren dat ze de twijfel van hun ouders serieus moeten nemen, omdat die zorgen met liefde voor hen te maken hebben. Aan de ouders vraag ik tijdens de Zegenviering of ze hun kinderen het voordeel van hun twijfel willen geven. Want natuurlijk gaat het straks een keer mis. En ga je als ouders dan zeggen: ‘Zie je wel’? Of ga je je kind steunen? De meeste ouders pakken dit wel op, maar ze hebben vaak een respectvol en bemoedigend zetje nodig.

Ik krijg soms brieven van mensen die vinden dat ik op de verkeerde weg ben, maar ik doe het weloverwogen. Ik ben ervan overtuigd dat we over dezelfde God spreken. God openbaart zich op veel manieren. God is groter dan de God die ik als christen ken. Ik denk echt dat het mijn weg is om dit vaak ontoegankelijke toegankelijk te maken.

Ds. Corry Nicolay, PKN predikant interreligieuze communicatie.
‘Trouw vieren’, Dienstenorganisatie PKN, 030 8801337 of bestellingen@pkn.nl