September 2010 : De rijkdom van herkenning.

In India maak ik in de wereldstad Varanasi aan de oever van de rivier Ganges, het avondritueel mee. We mogen helemaal vooraan zitten en wat we zien is prachtig. Duizenden mensen zitten op de trappen aan de oever van de voor hen heilige rivier de Ganges en nog eens honderden mensen zitten in bootjes en hebben lichtjes bij zich.
We maken het Hindoestaanse avondritueel mee waarmee de dag wordt afgesloten. Ik zit stil te kijken en te luisteren. En ineens merk ik dat ik me geen toeschouwer meer ben, maar me aangeraakt voel en opgenomen in de beleving. Want ik ervaar herkenning.
Natuurlijk, het is een hindoestaans ritueel, dus niet hetzelfde als mijn christelijke geloof. Maar ik ervaar wel herkenning. Want zie en luister: Vanuit de herkenning, voel ik dankbare blijdschap dat we als verschillende gelovigen dichter bij elkaar zijn dan vaak wordt gedacht. Onze geloofsrituelen hebben we van oudsher van elkaar ontvangen en ieder vanuit het eigen geloof betekenis gegeven. Dat is ware rijkdom, volgens mij een rijkdom die van God komt. Mijn gedachten gaan naar woorden van Jacobus uit H.1 vanaf vers 16:

Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van Boven, van de Vader van de hemellichten. Het geloof in Jezus Christus staat niet toe dat u elkaar op uiterlijkheden beoordeelt. Laat ieder mens zich haasten om te luisteren en traag zijn om te spreken.

En daar aan de oever van de Ganges ervaar ik dat we mogen leven binnen geschenk van liefde van de Schepper van leven, vanuit God, zoals ik dat geloof door Jezus.
Dan hoor ik de priester zeggen: ‘Beloved people can love others’.
En ik zie het voor me: hoe mooi het kan zijn wanneer we open willen staan
voor herkenning van elkaars waarde als mens, elkaars geloof en overtuiging,
dat we blijdschap ervaren in elkaars rijkdom van rituelen en
van dat wat kostbaar is voor de ander,
van dat wat kostbaar voor het goed samen leven.
Want: Beloved people can love others

Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie.