Oktober 2010 : De ander voortreffelijker dan jezelf.

Het is niet prettig als anderen neerbuigend en spottend over je eigen overtuiging spreken. Er gaat een kleinerende werking vanuit die vrijwel meteen een verdedigende houding oproept. Als de ander dit niet wil inzien distantiŽren mensen zich van elkaar. Ook christenen merken het en doen het. Ze maken het zelf als gelovige mee en reageren dan ieder op hun eigen wijze. Ook kunnen christenen zelf kwetsend en geringschattend over andere godsdiensten spreken. Dit roept vragen op. Vanuit deze vragen zou ik Filippenzen 2 vers 1 t/m 11 als volgt willen verwoorden:

Als mensen een beroep op u doen
omdat ze weten dat u een christen bent,
als mensen moed putten uit de ervaren liefde,
als mensen zich verbonden met elkaar voelen,
als liefde de oorsprong vindt in de behoefte van de ander,
liefde die gemeenschap wil zoeken en scheppen;
maak Gods blijdschap dan 100 % door
elkaar te waarderen en te accepteren
vanuit de keuze voor daadwerkelijke liefde,
ieder op haar en zijn eigen manier;
waarbij niet het eerste doel mag zijn
jezelf voorop te willen plaatsen,
er zelf beter van te willen worden.
Door te luisteren, kijken en mee te voelen
wordt de ander volstrekt serieus genomen.
Probeer zelfs vanuit deze levenshouding
de ander voortreffelijker te vinden dan jezelf.
Let daarbij niet alleen op je eigen belangen
maar vooral ook op dat wat voor de ander belangrijk is.
Ik wens dat u deze levenshouding heeft
zoals Jezus Christus die ook had,
Jezus, die Gods aanwezigheid uitstraalde
die Gods gelijkenis was
die dit niet tot eigen eer en glorie gebruikte
maar naast mensen in het leven kwam staan,
de ander spreekrecht gaf en zichtbaar maakte.
Die dit consequent volhield
ook toen het zijn dood betekende.
Die door te leven vanuit God,
met God het leven de dood liet overwinnen.
Dit heeft Jezus zo volkomen gedaan
dat Gods Naam met Jezus Christus is verweven.
Wanneer ook u probeert te leven vanuit deze houding,
zullen anderen door u God in hun leven ontmoeten.

Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie.