Maart 2011 : Laat de vrede bij je blijven

Op 21 maart is het de Internationale dag tegen racisme en Discriminatie. Onze kleurrijke samenleving daagt alle inwoners van Nederland om de onderlinge culturele en geloofsverschillen in vrede samen te leven, tot eer van onze Schepper.

Vorig jaar viel op 18 september rond half 2 de schaduw van de Davidsster op het gras van de Joodse Begraafplaats in Sneek. Want het nieuwe kunstwerk dat daar staat is zo gemaakt dat dit op Jom Kippoer, de Joodse Grote Verzoendag, gebeurt. Elk jaar is 21 maart de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. De Verenigde Naties heeft deze dag ingesteld na de meest verwoestende oorlog in de menselijke geschiedenis, de 2e Wereldoorlog. Want racisme is een vorm van etnisch handelen wat de menswaardigheid ontkent en we weten hoe het kan leiden tot vernietiging van mensen. Etnisch denken en handelen blokkeert de vrede. Gelukkig wordt er bij geen enkele godsdienst aan getwijfeld dat wij als mensen in vrede kunnen samenleven. We hebben daar juist talenten, aanleg voor gekregen om dit te kunnen. De vraag is of we dat geloven en waar willen maken.

Voor mij hangt dit samen met het hart van mijn Christelijke geloof.
En andere gewone gelovigen beleven dat ieder vanuit hun eigen geloof.
Zo roept de Davidsster de Joden op beide driehoeken, die van het leven op aarde en het geloof in de Eeuwige, op elkaar te leggen. Daardoor staan zij stil gestaan bij dat wat verkeerd en goed is voor het leven van medemensen en voor het eigen leven. Want het geloof vertelt hen: ‘In de ogen van je medemens ontmoet je de Eeuwige, ontmoet je God’. En er staat niet bij dat dit alleen geldt voor geloofsgenoten, het geldt voor medemensen zonder onderscheid. Bij diezelfde oproep staan ook de gewone Moslims stil tijdens hun geloofsfeesten. Ontmoet de medemens vrede in de mens die jij bent, ook vanuit je geloof in Allah, in God. En wanneer ik met mijn collega, de Hindoestaanse priesteres spreek, zegt zij vanuit haar Godsbeleving OHM: als Hindoe zijn wij bedoelt om in vrede samen te leven en vrede uit te dragen in de mens die we zijn.

Als Christen lees ik in mijn geloofsboek, de Bijbel, dat Jezus ons vanuit God oproept om als vriendelijk mens te leven. Er staat: ‘Wees over niets alleen maar bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Jezus Christus bewaren’. En Jezus legt dit uit als hij zegt: ‘Loop vanuit de innerlijke vrede bij elkaar als mensen binnen. Als de ander jouw vrede niet wil, ga dan verder maar laat de vrede bij jou blijven. Dus wordt niet hard en kwaadaardig, blijf een mens die de vrede lief heeft, laat als vredelievend mens Gods gezicht zien aan de medemens.’

Het valt het mij op dat we als Joden, Moslims, Hindoes en Christenen, alle vier een vrede-lievende godsdienst aanhangen. Een vrede, die je als Geschenk van God in je hart ontvangt en die je samen met mensen mag en kan leven. Dus wie het Islamitische, Hindoestaanse, Joodse en Christelijke geloof anders gebruikt, bijvoorbeeld bij het wegglijden in etnisch denken en religieus fanatisme en geweld, handelt in strijd met het eigen geloof. En dat is volgens de gewone Moslim, Hindoe, Jood en Christen het ergste wat je met je geloof kunt doen.
Daarom wens ik u en jou: Sjalom, Salaam, Vrede, de Vrede van Christus toe.

Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie.