Iftar en Vredesweek
Christenen en moslims: Van 17 – 25 september is het Vredesweek.
Het thema is dit jaar: ‘Elk mens een veilig bestaan.’
Ik moet denken aan de Christenen en Moslims in Heerenveen
die vorig jaar Iftar vierden tijdens de Vredesweek.

Rond Pasen waren ze te gast in een kerk bij een christelijke Paasmaaltijd. Nu ontvangen ze de gasten van twee Raden in hun moskee tijdens de islamitische Iftar, de maaltijd aan het eind van een vastendag. Een week later ben ik opnieuw gast bij Iftar van de hele Turks islamitische gemeenschap kijken we terug op dit hoogtepunt tijdens de Ramadan.

Voor het eerst maakten de imam, het islamitische bestuur en andere moslims een sobere Paasmaaltijd mee in een kerk te Heerenveen. Ze waren gasten van de Raad van Kerken in Heerenveen e.o. Tijdens de maaltijd zijn over en weer vragen gesteld over christelijke en islamitische feestdagen, over geloof en cultuur.
Enkele maandan later zijn de rollen omgekeerd. Leden van twee Raden schuiven aan tafel voor de Iftar-maaltijd in de ontmoetingsruimte van de Turkse moskee. Want er zijn drie wethouders van de Gemeenteraad en meerdere leden van de Raad van Kerken aanwezig, beide uit Heerenveen e.o.
Als de zon onder is gegaan en de vastendag voorbij is, legt de imam kort de betekenis van de Ramadan uit. Centraal staat tijdens de Ramadan de oproep van Allah (God) om in vrede samen te leven op aarde. Het Bestuur van de Moskee-Vrouwengroep heeft gekookt en de mannen hebben de zaal ingericht en tafels gedekt. De gasten hebben wel trek, want het vasten is om 20.15 voorbij. De gasten en moslimse vrouwen en mannen zitten door elkaar aan tafel. Voor ieder ligt een dadel klaar in de lepel. ‘Waarom?’ Een moslima legt uit: ‘Dat is goed voor de maag na een dag vasten’. Er wordt over en weer veel aan elkaar gevraagd. ‘Mogen we straks ook de moskee, de gebedsruimte bekijken? En moet ik dan een hoofddoek om’, vraagt een vrouw. ‘Natuurlijk mag dat want iedereen is welkom. U bent geen moslim en hoeft dan geen hoofddoek te dragen. U bent welkom zoals u bent’. ‘O ja’, zegt een andere moslim, ‘wilt u dan wel de schoenen uitdoen? Want wij bidden op de grond’.

Ik kan die avond maar kort aanwezig zijn. Of ik een week later wil komen, tijdens de Iftar-maaltijd van de hele Turkse gemeenschap?’ ‘De avond vorige week was goed en ook mooi’, vinden de moslims. ‘Mooi om samen te eten en elkaar vragen te kunnen stellen.’ ‘We leren allemaal wat over elkaar’, zegt een jonge vrouw. Veel vrouwen en mannan knikken. Mijn gedachten gaan dit gedicht:

… zou niet de hele wereld beter zijn
als iedereen die ik ontmoet
zou zeggen: ‘ik weet iets goeds van jou’ …
… zou ’t niet een fijne houding zijn
als iedereen zo denken zou:
‘jij weet wat goeds van mij
en ik, ik weet iets goeds van jou!

Het thema van de Vredesweek is dit jaar: ‘Elk mens een veilig bestaan.’ Leden van de Raad van Kerken, Islamitische Vereniging en Gemeenteraad uit Heerenveen hebben deze veiligheid ervaren in de kerk en de moskee.

Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie Zie: www.kleurrijkgeloven.nl.