Abraham en Sara zien
Leuke reacties krijg ik wanneer in een verjaardagskaart bij een ‘kroonjaar’
een verwijzing naar de leeftijd vanuit de Tenach, Bijbel en Koran staat.
Want Joden, Christenen en Moslims kennen ieder in hun eigen taal deze namen.

Aan het begin van een nieuw jaar een inspirerende levenslijn die we delen met alle kinderen van Abraham en Sara. Want uit de Tenach, Bijbel en Koran komt de gedachte dat je bij 50 jaar ‘Abraham ziet’. En in de Bijbel staat in het Nieuwe Testament: wie Abraham mag zien, betreedt de jaren van levenswijsheid (Joh. 8: 56-58) Dit geldt natuurlijk ook voor vrouwen. Zij volgen Sara vanaf een halve eeuw. De Bijbelse religieuze lijn van de namen spreidt een bijzondere betekenis voor én van ons leven als, een mooie bloem open. En dit gaat door, tot 100 jaar.

Achter het ‘kroonjaar’ staat de betekenis van de naam die bij de mannen- en vrouwenleeftijd hoort.

50 – Abraham: God heeft je lief en Gods liefde is groots. Vanuit die liefde kun je gaande-weg ontdekken dat liefde en wijsheid vanuit het geloof bij samen hangen.
60 – Isaäk: hij lacht en leert de samenhang van wijsheid en humor hanteren.
70-Jacob: geraakt aan zijn hiel, hij leert dat het uitmaakt welke weg je kiest en hoe je die gaat in je leven,
80-Jozef: de wens dat wijsheid, humor, én eerlijkheid (denk aan de graanhuizen) mogen worden toegevoegd,
90-Antonius: sterke worp naar het onbekende, vanuit dat wat je geleerd hebt in het leven
100-Methusalem: een voorvader van Jezus, wiens naam betekent 'geliefd door de Schepper', dus steeds mag je leven vanuit die liefde. Kijk maar naar wat de naam Abraham betekent!

50 – Sara: zij lacht en wordt wijzer, zij en ook wij mogen ontdekken dat er vaak meer mogelijk is dan je voor mogelijk houdt
60 – Elisabeth: in het Hebreeuws: El = God en beth = huis, God is als een veilig huis en thuis voor mij en de ander. Ben jij dat ook?
70 – Anna: genade ontvangen en ook zelf als een genadig mens willen leven
80 – Debora: zij die profeteert over levensrijkdom. Wat draag jij uit naar de ander?
90 – Ruth: trouwe vriendin, net zo trouw als God. Dus beseffen wat de gave van vriendschap kan betekenen.
100 – Judith: leven tot ‘lof zij God’, dit doen we zo: de ander net zo behandelen zoals je zelf behandeld wordt worden.

Nu mag je best op je leeftijd vooruitgrijpen en alvast open staan voor meerdere van de genoemde levensrijkdommen.

Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie. (corrynicolay@hetmet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)