Jezus’ leefregel in kleurrijke levenspraktijk.
Dit jaar begint in februari begint voor Christenen de 40-dagentijd/ lijdenstijd.
Vandaag de dag kunnen we merken dat een belangrijke leefregel van Jezus herkenbaar terug komt bij andere gelovigen.

Onze jeugd groeit op in een wereld waarin mensen verschillend geloven. Een wereld waarin je steeds gemakkelijker praat over wat je gelooft en belangrijk vindt in het leven. Het taboe om over je geloof en overtuiging te spreken brokkelt steeds meer af.
In mijn gemeente vertelt een tiener mij hoe zij op school merkt dat anderen de betekenis van woorden van Jezus ook kennen, zoals een Moslims meisje en een Hindoestaans meisje. Straks begint de bezinningsperiode vooraf aan het christelijke Pasen.
Hoe wordt door mensen vanuit andere geloven de betekenis van een bekend levensadvies van Herkend? Een uitspraak die gaat over een mooie manier van leven.

Hoe we op een goede manier met elkaar om kunnen gaan vertelt Jezus in het verhaal dat aan een centrale leefregel vooraf gaat, namelijk het verhaal over het oordelen en het balk-splinter-effect. (Mattheus 7). Jezus kent de oude wijsgeren en brengt de Confuciaanse leefregel ‘Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’, opnieuw onder woorden. Het woordje 'niet' verdwijnt, waardoor het gaat over wat goed is om ‘wel’ te doen. Jezus zegt: 'Gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hen net zo'. De leefregel duidt op het eerlijke omkeereffect: zoals we zelf behandeld willen worden, moeten we anderen ook behandelen. En dan moet je niet eerst kijken naar de splinter bij iemand anders, maar ook je eigen balk willen zien. Bovendien wijst Jezus ook op de belofte van God die aanwe¬zig is en blijft in het leven van mensen.

In de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen komt de betekenis van deze uitnodigende leefregel voor. Een beknopt overzicht:

Ieder kan deze woorden op haar en zijn wijze in praktijk brengen.
De manier waarop we dat doen is niet alleen belang¬rijk voor onszelf, maar ook voor hen met wie we samen op aarde leven en voor hen die na ons leven.
Jezus vraagt ons: ‘Welke levenssporen trekken jullie?’

Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie. (corrynicolay@hetmet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)