Kleurrijke liefde
Moslims en Christenen – Kleurrijke liefde.
Steeds meer mensen maken mee dat hun zoon of dochter, neef of nicht,
iemand uit hun geloofsgemeenschap of een andere bekende gaat samenwonen
of trouwen met iemand die moslim is.

Ze zitten tegenover me. Via mijn site ‘kleurrijkgeloven’ hebben ze mij als geestelijke gevonden. Ze zijn 22 en 24 jaar, houden veel van elkaar en willen samen verder het leven delen. Ze zoeken ruggesteun in de reacties van mensen die veel van hen houden, hun christelijke en islamitische familieleden. Graag willen ze vanuit ieder hun geloof hun relatie bij God/Allah willen brengen. Ze kennen elkaar 3 jaar en zij draagt nieuw leven in zich. Ze zijn er stralend blij mee. Ze gaan trouwen. Maar hun familie heeft het er moeilijk mee. ‘Kunnen we met ons drieën vanuit het christelijke en islamitische geloof een gebedsbijeenkomst houden waarin zij samen met hun aanstaande kindje ook de zegen van God/Allah mogen ontvangen?’

De reactie van hun familie is meer belastend dan bemoedigend. Haast vanzelfsprekend worden problemen verwacht, want kan zoiets wel goed gaan? Binnen onze van oudsher christelijke samenleving is lang huiverig gereageerd op gemengde relaties van protestantse en katholieke huize: 'twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.' Wanneer het om twee verschillende godsdiensten gaat is de huiver nog veel groter. Zeker bij een christelijk-islamitische 'liefde' staat de verwachting regelmatig op negatief. Veel mensen blijven het bijzonder vinden wanneer het goed gaat want het is immers normaal dat het 'gewoon' fout gaat. Dan is er veel wilskracht, doorzettingsvermogen én liefde van de jonge geliefden nodig om een relatie met hun beide families open te houden.

Het bijzondere van een kleurrijke relatie is de ontmaskerende invloed ten aanzien van eigen cultuur- en geloofswaarden. Verschillen worden gaandeweg de relatie pas écht duidelijk. En daarin zijn beide partners kwetsbaar. Hoe reageer je op elkaars geloofsverschillen? Wordt gezocht naar de optelsom of worden keuzes gemaakt? Kun je samen Kerstfeest én Ramadan vieren? Hoe ga je om met de voedingsregels van dat andere geloof? Wanneer hun kindje geboren is staan ze als ouders weer voor veel nieuwe vragen. Hoe gaan ze om met de tweetaligheid (in Friesland komt het Fries er ook nog bij) en met beide godsdiensten? En hoe denken ze over de positie van vrouwen en mannen en de rolverdeling tussen hen beiden? Lukt het in de relatie om ook bij deze vaak beladen en gevoelige vragen de verschillen in opvattingen te benoemen en te bespreken?

En wat ontmoeten ze door ons? Het wordt als een opluchting en een zegen ervaren wanneer ze mensen ontmoeten die geloof hechten aan hun relatie.

Na een eerste gesprek brengen we hun hartenwens bij God, die in het Arabisch Allah heet: God, Allah, groot en verheven is Uw naam.
Blij, verwonderd en dankbaar beleven D en A het geschenk hun liefde voor elkaar,
Graag brengen zij hun liefde en trouw aan elkaar bij U.
D en A willen hun leven samen ook vanuit U leven,
Zijn willen dit zo graag samen met hun families delen.
Daarom vragen zij Uw leiding en zegen over de weg naar hun huwelijk
die ze zo graag samen met hun ouders en familie willen delen .
Zij vragen ook uw leiding daarbij.
Ook vragen zij Uw zegen voor hun kindje,
een geschenk van U wat mag groeien in A.
Laat A en D, laat ons Uw liefde en steun ervaren. Geprezen zij Uw Naam, Amen

Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie. (corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)