Een kleurrijke zegen.
Christenen en Moslims - Tijdens een kleurrijke Trouwviering voelen de moslim en christen zich
beiden aangesproken door de zegen van Sint Patrick. De zegen waaiert kleurrijk uit.

Ze houden van elkaar en wonen al een tijdje samen.
Ze dromen ervan om te trouwen en hebben daar ieder thuis over gesproken.
Zij komt uit een westers christelijk en hij uit een oosters islamitisch nest.
Zij willen zo graag een feestelijke geloofsbijeenkomst waarin ze de zegen mogen ontvangen over hun huwelijk. En dus zoek ik samen met hen een weg die voor hen en voor velen nieuw is.

Als christen en moslim staan ze voor veel vragen. Vragen om samen te spreken over een tekst uit hun geloofsboek de Koran en Bijbel, over wel of geen muziek en samenzang, over wat ze elkaar voor Gods/Allah’s Aangezicht in aanwezigheid van de aanwezigen beloven en over de manier waarop ze de zegen zullen ontvangen. Daarbij mijn vraag om er over na te denken hoe hun ouders het zullen begrijpen en wat vooraf duidelijk aan de ouders en familie moet worden uitgelegd.

Verrast luisteren ze naar de zegen van Sint Patrick.
Het verhaal over Patrick en de zegen spreken hen beiden aan.
De 16-jarige Romeinse Patricius werd rond het jaar 400 ontvoerd en in Ierland als slaaf verkocht. Hij had een beroerd leven. Na zijn vlucht wist hij zijn haat tegen de mensen die hem hadden geroofd en verhandeld, te overwinnen. Patricius werd monnik en schreef een zegen voor onderweg, op de reis van het leven.

De Eeuwige is voor jullie,
om je de juiste weg te wijzen,
de Eeuwige is achter jullie,
om je in Zijn armen te sluiten
en te beschermen tegen gevaar,
de Eeuwige is in jullie,
om alle gevoel met je te delen
en je te troosten als je verdriet hebt,
de Eeuwige omringt jullie,
om je te beschermen als anderen over je heen vallen,
de Eeuwige is boven jullie,
om je te zegenen
de Eeuwige is onder jullie
om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
Zo Zegent God jullie, vandaag,
morgen en tot in eeuwigheid. Amen.

Prachtig vinden ze dit. Graag willen ze deze zegen ontvangen.
Wanneer op hun trouwdag beide families en vrienden in een gebedshuis samen zijn, lezen een zuster en broer uit de Koran en Bijbel. Ik vertel hoe beide jonge mensen over de teksten hebben nagedacht en wat dit voor hen samen betekent. We bidden tot die ene God, die de Schepper is van al wat leeft. Ieder wordt uitgenodigd om te bidden vanuit de houding die bij haar of hem past. Na mooie persoonlijke beloftes van het bruidspaar aan elkaar, waaiert de zegen kleurrijk over hen uit. Tijdens de ontroerende bijeenkomst bedank ik Allah/God voor deze zegen met zeven beloftes, die we van de Heilige Patrick hebben ontvangen. We wensen elkaar ‘De vrede van God’ toe, oftewel ‘Salam Aleikum’.

Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie. (corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)