Islam voor beginners tijdens goed bezochte bijeenkomst moskee

Moslims en Christenen.

Voor de Heerenveense Courant schreef Janny van der Molen een verslag van een bijzondere moskee ervaring.

Islam voor beginners tijdens goed bezochte bijeenkomst moskee

Mag een vrouw ook imam worden?
Waarom bidden mannen en vrouwen in de moskee in verschillende ruimtes?
En: Heet uw God Allah of ook gewoon God?

Deze en andere vragen werden afgelopen donderdag op de imam van de Turkse moskee in Heerenveen, Mustafa Gökmer en op diminee Corry Nicolay afgevuurd.
De imam was zichtbaar blij dat ruim zestig belangstellenden de moskee aan de Hesselstraat hadden weten te vinden. ‘De moskee is een openbare plek,’ liet hij door de mond van zijn tolk Erkan Endrogul zeggen. ‘U bent te alle tijden welkom.’

De ontmoeting, georganiseerd door onder andere de Turks-Islamitische gemeenschap en de Raad van Kerken Heerenveen, was een belangrijk moment voor de moskee, zo bleek uit de woorden van de imam. ´Na de gebeurtenissen van afgelopen jaar kan er niet genoeg aandacht zijn voor gesprek,´stelde hij. Dominee Corry Nicolay van het ‘Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân’, die zich op vele manieren zich inspant voor de dialoog tussen religies, noemde man en paard bij de naam: ‘Na de moord op Van Gogh hebben we ervaren hoe kwetsbaar de veelkleurige samenleving nog is. Toen er een poging tot brand werd gedaan bij deze moskee, waren we geschokt. Maar gelukkig bleek ook al snel dat er veel mensen waren die met steunbetuigingen bij de moskee kwamen. Die zeiden: ‘zo kan het niet’.’ Imam Gökmer begon zijn bijdrage met het reciteren van een aantal verzen uit de Koran. Een enkele aanwezige vouwde eerbiedig de handen tijdens het minutenlange gezang. Later legde de imam uit waar de tekst over ging. ‘De Koran zegt dat wij moslims in alle boeken die over God gaan geloven. Wij geloven dus ook in de Bijbel en in de Thora. De Koran zegt ook dat wij respect moeten hebben voor anders gelovigen. Dit is een heel belangrijk principe voor de Islam.’ Corry Nicolay haakte hierop in. ‘Maar dan zijn er mensen die zeggen: wat nu respect voor anderen? En die terroristische aanslagen dan? De mensen die zich daar schuldig aan hebben gemaakt noemen zich toch ook moslims? En dan zeg ik: Ik ken de Islam anders. En ik zal je vertellen wat ik er over weet. Want alleen door erover te praten en elkaar te ontmoeten, verander je de vooroordelen ten aanzien van de Islam.’

Bidden voor wat je wilt
Juist ook om die reden werd tijdens de bijeenkomst, die bijna twee uren duurde, veel aandacht besteed aan de vragen van de bezoekers. Zoveel tijd dat het avondgebed moest worden uitgesteld. De vragen waren van zeer uiteenlopende aard. ‘Hebben jullie vaste gebeden?’ ‘Ja’, vertelde Endrogul, ‘een deel van het gebed staat vast, maar daarna kun je bidden voor wat je wilt. Je kunt bidden om kracht, maar ook voor een goede verhouding met mensen. Alles mag en in iedere denkbare taal.’ Of deze vraag: ‘Waarom bidden mannen en vrouwen gescheiden?’ Endrogul wond er geen doekjes om: ‘Wij bidden voorover gebogen op de knieën en maken daar wiegende bewegingen bij. U kunt zich voorstellen wat dat teweeg kan brengen als mannen vrouwen zien.’ ‘En voor vrouwen als die mannen zien!,’ riep een vrouw. ‘Voor ons is dat niet anders, hoor!’ Precies om die reden kan een vrouw geen imam worden voor mannen. Een vrouw kan dus wel imam worden voor vrouwen. De moskee is naast een plaats voor gebed ook vooral een plek om je terug te trekken en te lezen of elkaar te treffen voor een kopje thee. De imam tot slot: ‘We zouden het geweldig vinden u nog eens te zien. U en iedere andere belangstellende. Wij willen u graag laten zien wie we zijn en hoe het hier is. Zegt u dat alstublieft voort!’