DE KLEURRIJKE LEVENSWENS.
De Kleurrijke Levenswens voor het bruidspaar,
doet denken aan de betekenis van de internationale dag van de Mensenrechten .

Zij is in Tunesië geboren en opgegroeid met islamitische vrienden. Hij is geboren en opgegroeid in Friesland. Ze gaan trouwen en willen graag een interreligieuze Trouw-Viering. Ze hebben nagedacht over wat ze liever niet willen en wat wel belangrijk voor hen is. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan spreekt hen aan. Een vergelijkbaar verhaal staat ook in de Tenach, de Koran en de Hindoestaanse en Boeddhistische Veda’s.

Jezus vertelt in de Bijbel het verhaal van een jood die in de woestenij door rovers wordt overvallen en voor dood achtergelaten. Nadat twee joodse geestelijken hem laten liggen, helpt een Samaritaan hem. Joden en Samaritanen waren in die tijd vijanden. De Samaritaan breekt namelijk het vijanddenken open en doet wat nodig is om een medemens te redden. Confisius zei het al ver voor Christus: ‘Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Jezus neemt dit over en zegt: ‘Behandel de ander net zo als jezelf behandelt wilt worden’. En dat spreekt het bruidspaar aan.
Voor hen is de kern van gelovig leven: gelijkheidwaardigheid en je medemens liefhebben. Je medemens liefhebben, ongeacht afkomst en geloof. En elkaar willen helpen wanneer dat nodig is. En weten dat een Goddelijke kracht bij je is en je helpt.

Eigenlijk handelt de Samaritaan volgens de betekenis van de Fatima hand, voorop hun programmaboekje. Eronder staat: Gelukkig worden door te geven - Liefde is geven. De hand van Fatima wijst naar de dochter van Mohammed, Fatima Zahra. Sommige christenen noemen het de hand van Maria. In de Joodse traditie wordt het de hand van Mirjam genoemd. Alle 3 geloven beleven bij het handje: De beschermende en zegenende hand van God/Allah/Adonai in de betekenis van de vissen, de paradijselijke groei en bloei en de sterren als symbool van Goddelijk licht. Liefde geven is ook ruimte geven. Dat is: goed met elkaar spreken zonder de noodzaak het eens te zijn. De verschillen niet ontkennen, maar er open mee om gaan. En dat kan, want geloof in het Goddelijke tilt de mens boven zichzelf uit en zet het leven in een kostbaar licht. Wantg uiteindelijk gaat het er niet om wat wij van elkaar weten, maar wel wat wij voor elkaar betekenen,

Het bruidspaar ontvangt na hun Trouwbelofte, een Kleurrijke Levenswens. Ze leggen de hand op hart van hun levenspartner en de andere hand op de schouder.

Joods: Mazzel Tov = het geluk van het Goede/Goede
Islamitisch: Salam Aleikum = Gods Vrede met jullie
Hindoestaans: OHM= Goddelijke glans in jullie leven
Boeddhistisch: het volkomen Licht van openheid van geest
Christelijk: God zegent en beschermt jullie elke dag van je leven, tot in eeuwigheid.
Hemels licht wordt als een regenboog over jullie uitgespreid, amen.

Tenslotte wens iedereen elkaar de Joodse wens toe:
Lachajiem, Op het leven, zoals het bedoelt is: Liefde is geven.

De Lutherse bisschop Nick Baines uit Engeland vertelt bij de afsluiting van de Kirchentag over Michelangelo en die grote steen. ’Er zit een engel in’, zei Michelangelo. Met alle kracht en energie hakte hij in de steen om te maken wat hij voor zich zag. De engel is nog steeds te bewonderen. Aan ons de vraag: Hoe kijken we naar de Wereld? Vanuit welk visioen leven we? Hoe kijken we naar elkaar? Een gevulde Wonderzak gaat mee terug naar de eigen woonplaats en het thuisland.

Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie. (corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)