Hoe kleurrijk vrede begint.
Kleurrijk samen leven. Dit vieren we in Friesland elk jaar op 21 maart,
de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie.
Steeds weer worden mensen verrast door het krachtige positieve signaal wat wordt afgegeven.

Zeven levensbeschouwelijke stromingen zijn samen gekomen om hun diversiteit ‘Kleurrijk te Vieren’. Tegen de achtergrond van afschuwelijke gebeurtenissen en de dreiging van geweld en oorlog in Syrië is deze viering een betekenisvolle gebeurtenis. Ze staat in de Friese traditie van ruim 20 jaar kleurrijk vieren.

Alle vertegenwoordigers steken een kaars aan en spreken de aanwezigen toe. De pastoor citeert een gebed van St. Franciscus: “Maak mij een werktuig van uw vrede. Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen”. Vanuit de Soefi Beweging klinkt kort maar krachtig “Act fort Peace betekent: vrede is doen! Je moet handelen om vrede te bewerkstelligen. De Boeddhiste benadrukt dat wij ons “voortdurend bewust moeten zijn hoe onze woorden en daden lijden kunnen veroorzaken” en dat het zo belangrijk is dat “we weten hoe we dit kunnen stoppen”. De vertegenwoordigde van de joodse religie spreekt zijn vreugdevolle verwondering uit over hoe het kan bestaan dat hij als jood, schouder aan schouder met een moslim op deze dag van de vrede een toespraak houdt. Nota bene ook nog in een katholieke kerk. Het moet niet gekker worden". Maar hij viert deze vrede en vervolgt met "Tijdens het Loofhuttenfeest vieren we dat we als verdeeld joods volk toch harmonisch met elkaar kunnen omgaan. Als we kunnen samenleven met de onderlinge diversiteiten is de vrede nabij!". Doodstil luisteren de mensen wanneer hij een deel uit het kadisj reciteert. Na hem zegt de imam: "Evenals het joodse shalom betekent ook het Arabische woord salaam vrede. Een begroeting als teken dat de relatie van mens en God op vrede rust". De humanist houdt een pleidooi voor hulp aan de helpers die iets doen voor de slachtoffers van oorlogen en voor de blijvende steun aan ontwikkeling in arme landen. “Leer mensen, jong en oud, naar elkaar te luisteren, zich in anderen in te leven en leer ze met elkaar te praten. Leer ze compassie, inlevingsvermogen, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf, hun medemens en andere levende wezens. Leer jong en oud samen te werken en te delen”. De Hindoestaanse pandita (priesteres) benadrukt de vredeshandeling in ieder mens. “Wij staan achter de moedige vredesactiviteiten. Laten we blijven werken aan vrede in onszelf, met de ander, tot er vrede is in de wereld”.

Alle aanwezigen krijgen een boekenlegger. Daarop staan levenswijsheden vanuit de zeven levensbeschouwingen en godsdiensten die belangrijk zijn voor vreedzaam samenleven.

Veel handen grijpen in elkaar wanneer de mensen elkaar de vredeswens geven, die bij het eigen geloof en levensovertuiging hoort.

Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie. (corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)