Werp mij een net toe.

Door de blijvende aanwezigheid van meerdere culturen en godsdiensten is Nederland kleurrijk, oftewel multi-cultureel en multi-godsdienstig geworden. Er zijn dan twee mogelijkheden: of we verdrinken in het grote geheel, of we leren binnen datzelfde grote geheel ieder onze eigen slag te zwemmen.

Een Vietnamese vluchteling die een verblijfsvergunning had gekregen, was in Vietnam jarenlang een vissen geweest. Hij zag daarbij het volgende voor zich: 'Je hoeft niet voor mij te zwemmen, maar werp mij alsjeblieft een net toe. Wanneer ik het grijp, heb ik houvast bij het zlf leren zwemmen. En laat het net niet los, want anders drijf ik weg en verdrink alsnog'.

Een inspirerend en voor mij ook bijbels beeld van vissers en mensen,
van elkaar niet laten verdrinken maar houvast bieden,
van menselijke solidariteit, van naastenliefde.

Corry Nicolay