Enige uitleg .... Kleurrijke Wijsheidsverhalen
Een onuitputtelijke rijke bron vormen de vele verschillende ‘kleurrijke’ wijsheidsverhalen, waarbij ik put uit het rijke waaier van de culturele en religieuze rijkdom van inwoners van Nederland.

Brood strooien werkt.

Levensvragen en humor komen samen in de verhalen over ‘Moela Nasroeddin’. Bij elkaar gebracht door Abdulwahid van Bommel, uitgeverij Oase. ... >>

Joods Sprookje over fluisterende stemmen.

Er leefde eens een vrouw die God diende... >>

Waar denk je aan?

Oosterse humor … wijsheid ... >>

Een verhoord gebed

Een man krijgt elke week privé-les van een lerares. Meestal is hij een goede leerling >>

Kralen in moskee en kerk

Het Bijbelverhaal over de torenbouw van Babel is ouder dan onze jaartelling. Toch is het vandaag de dag uiterst actueel in onze multiculturele samenleving. >>

Babel en de Kleurrijke Samenleving

Het Bijbelverhaal over de torenbouw van Babel is ouder dan onze jaartelling. Toch is het vandaag de dag uiterst actueel in onze multiculturele samenleving. >>

Totaal niet bang voor Islam

Nadrukkelijk houdt iemand tijdens een lezing een krantenartikel omhoog en zegt >>

Wild en lichtspoor

In de ontmoetingsruimte van de moskee gromt die anders zo zwijgzame jongen: >>

De dove en de vis

Op een grappige manier houden verhalen uit verschillenden culturen mij een spiegel voor >>

Huppelen en zingen

Het is eind december.
We lopen tussen de Friese weilanden door met de rouwstoet naar het kerkhof. >>

Hellig en Hemels

De jaarlijkse Bevrijdingsdag valt dit jaar samen met de Christelijke Hemelvaartsdag. Donderdag 5 mei kan daarom een dubbel speciale dag zijn. >>

Yad Vashem - Een plaats en een naam.

Op 4 mei herdenken om op tijd te kunnen herkennen >>

Is Interreligieus Bidden mogelijk?

Vanaf 1993 zijn in Friesland interreligieuze Vieringen op 21 maart: de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie en later ook op 5 mei: Bevrijdingsdag, 8 maart: Internationale Vrouwendag en op andere dagen die we als inwoners van Nederland samen delen. >>

Divali - pandita Bea Ramai

Het plusteken met haakjes naar links heet Swaslika en is het symbool van India. >>

Mier en Luiaard.

Ik hoorde iemand zeggen: 'Je kunt niet altijd bezig zijn,
soms moet alles weer eens even op z'n plaats vallen om te voelen waar je staat' >>

Zie je wel, het werkt

Moela Rasroeddin is een bekende oosterse stripfiguur. Een Islamitische wijze, een hodja die van alles doet en meemaakt >>

Augustinus en Toon

'Geloven is aannemen wat we niet zien en de beloning voor geloven is zien wat we aannemen.' >>

LOSLATEN, MAAR NIET LATEN VALLEN

Rabbi Jacob laat mij de joodse sjoel zien. Met zorg is de ruimte ingericht met het middengedeelte, de kandelaars en Thorarollen. >>

Werp mij een net toe

Door de blijvende aanwezigheid van meerdere culturen en godsdiensten is Nederland kleurrijk, oftewel multi-cultureel en multi-godsdienstig geworden. >>

Opstaan

“Opstaan!”, roept je moeder of je vader,of de wekker, elke dag opnieuw. Want elke avond ga je weer liggen en elke morgen moet je weer opstaan. >>

Lazarus

Wanneer ik in de gemeente het woord 'lazarus' opvang, moet ik denken aan de betekenis ervan. Een betekenis die juist in de tijd voor en na Pasen zo centraal staat. >>

Bidden geeft een veilig gevoel

Tijdens de zomervakantie trekken mijn man en ik met onze camper door Turkije. Zo’n 3000 km. van huis voelen we ons thuis en welkom. >>

Lichtceremonie

In Friesland houdt de Soefi Beweging Nederland een Interreligieuze Vredesbijeenkomst met een Lichtceremonie over ‘Vrede en Harmonie’. Vanuit het Christendom doe ik als predikant mee, samen met voorgangers vanuit andere wereldgodsdiensten: het Boeddhisme, Hindoeïsme, Zarathoestra, Jodendom, Islam, Bahá’i en Soefisme. >>

Het geloofstrio: Joden, Christenen en Moslims. KINDEREN VAN ABRAHAM.

Een bekend liedje gaat over de zeven zonen van Vader Abraham.
Twee ervan hebben nadrukkelijk hun sporen in de geschiedenis getrokken: Ismaël en Izaäk. >>

Kwartet voor Dialoog

Het is geen kwartet om mee te spelen.
Het is wel een kwartet, oftewel 4 kansen. >>

Grenspalen.

Iemand had twee kinderen. Toen hij stierf kregen ze beiden zijn land.
Nu was de het ene kind rijk maar had geen kinderen, de ander had zeven kinderen en was arm. >>

Joods Wijheidsverhaal - Chassiddisch verhaal

Herhaaldelijk worden we met onze neus gedrukt op het geweld wat mensen elkaar aan kunnen doen.
Geweld in de oorlog, geweld op straat en geweld achter de gesloten deuren bij mensen thuis.
Heeft het zin te geloven dat het anders zou kunnen? >>

Duif en Havik

Laatst las ik een oosters geloofsverhaal waarin wijsheid en humor door elkaar worden geweven,
zodat je kunt leren met een glimlach. >>

De band van humor en gezegden.

'Men begrijpt een volk pas goed, wanneer men is staat is hun humor te begrijpen',
een gevleugelde uitspraak binnen de culturele etnologie. >>

‘ROOD’, zei de eerste

‘Een meester ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken,
terwijl de dauw nog over het land lag. >>

Geluk is een vlinder…

… hoe meer je er achteraan jaagt, des te harder vliegt het van je vandaan.
Maar als je op houdt het na te jagen, als je je vlindernetje opbergt >>

Als God het wil

Moela Nasroeddin is binnen de islamitische wereld een bekend stripfiguur.
Het is een geestelijke (hodja) die met zijn verhalen mensen opvrolijkt >>