Zie je wel, het werkt
Oosters Wijsheidsverhaal en Offerfeest

Oosters Wijsheidsverhaal en Offerfeest Zie je wel, het werkt Moela Rasroeddin is een bekende oosterse stripfiguur. Een Islamitische wijze,
een hodja die van alles doet en meemaakt, nooit logisch reageert en steeds de lach en twijfel oproept.
Is wat er gebeurt het nu dom is of wijs en waar gaat het nu eigenlijk over?

Zo is Moela Nasroeddin op een dag bezig broodkruimels rond zijn huis te strooien.
Met vraagtekens in de ogen blijven enkele mensen staan.
Na enige tijd vraagt een van hen:
'Waarom strooit u brood om uw huis, hodja?'
Stralend antwoord hij: 'Om tijgers te verjagen.'
'Maar hodja, er zijn hier toch geen tijgers?'
'Zie je wel, het werkt', antwoord Moela Nasroeddin.

De vraagtekens groeien in de ogen en na een poosje klinkt schuchter de vraag: 'Het werkt?'
Waarop de hodja zegt: 'Ja, want kijk, het was zo stil en alleen om mij heen en nu ...'.

Net zo delen de Moslims tijdens hun Offerfeest royaal uit aan familie en vrienden.
Elk jaar krijgen wij vrienden - vlees en zelfgebakken brood.
Waarom? Om onze onderlinge band te voelen
en om aan te denken wanneer je soms het gevoel hebt: het is zo stil en alleen om mij heen

Knipoog van Corry Nicolay.