Door vriendschap met Moslims ben ik theologie gaan studeren en dominee geworden. Mijn kinderen zijn opgegroeid in een kleurrijke Nederlandse samenleving. Er groeien vriendschappen tussen mensen, tussen buren, collega’s en jongeren op school, die vanuit verschillende godsdiensten en culturen leven. Kleurrijke en interreligieuze vriendschappen en relaties bloeien steeds vaker op.

Daarom deze site over:

Corry Nicolay, auteur en predikant interreligieuze communicatie.
  Corry Nicolay Wie, Wat en Hoe
  Kleurrijk Samenleven
  Column: Geen muren tussen culturen
  Kleurrijke Boeken & Brochures
  Levensloop: Ritueel & Viering
  Kleurrijke Wijsheidsverhalen
  Kleurrijke Gedachten
  Kleurrijke Media
  Kleurrijke Feesten
  Levensvragen
  Kleurrijke Links